CỤ ÔNG 75 TUỔI ĐUA XE ĐẠP

Simeon Gipson, cụ ông gốc thổ dân tại Oklahoma, chỉ phải uống một loại thuốc điều trị bệnh nền thay.…