IMG_1376-1IMG_2011-1IMG_2012IMG_2013IMG_2014IMG_2015IMG_2016-1IMG_2020-1IMG_2021-1IMG_2024-1IMG_2025-1IMG_2026-1
IMG_1376-1

XE ĐẠP ĐƯỜNG TRƯỜNG ROAD GIANT SPEEDER-D – PHANH ĐĨA, BÁNH 700C – 2020

Danh mục: ,

Giá sản phẩm:9.600.000

Product Description

SIZE XS, S, M
COLOR Gloss White, Gloss Orange, Gloss Black
DIAMETER 700C14
SPEED 14
WEIGHT 12kg