string(72) "https://www.kstoreanhkhoa.com/wp-content/uploads/2020/03/1-4-100x100.jpg" 1
1

XE ĐẠP ĐUA ĐƯỜNG TRƯỜNG ROAD GIANT TCR SL 1 – BÁNH 700×25 – 2020

Danh mục: ,

Giá sản phẩm:35.570.000

Product Description

COLOR Gunmetal Black
SIZE S, XS