talon-0-blue-ashes-850 (1)talon-0-2021-1talon-0-2021-2talon-0-2021-3talon-0-2021-4talon-0-2021-5talon-0-2021-6talon-0-2021-7talon-0-2021-8talon-0-2021-9talon-0-2021-10talon-0-2021-11talon-0-2021-12
talon-0-blue-ashes-850 (1)

XE ĐẠP ĐỊA HÌNH MTB GIANT TALON 0 – PHANH ĐĨA, BÁNH 27.5 INCHES – 2021

Danh mục: ,

Giá sản phẩm:21.790.000

Product Description