string(89) "https://www.kstoreanhkhoa.com/wp-content/uploads/2017/02/cui-de-shimano-altus-150x150.jpg" cui-de-shimano-altus
cui-de-shimano-altus

CÙI ĐỀ SHIMANO ALTUS

Danh mục: ,

Giá sản phẩm:330.000

  • Cùi đề sau Shimano Altus (9 líp)
  • Dùng cho xe leo núi hoặc touring 9 líp
  • Nhà sản xuất Shimano