PROJECT ONE CHROMA

Nếu bạn cho rằng giải đua Tour de France đã đủ phấn khích rồi, chẳng có cách nào làm có.…